Thị trường tiêu dùng hàng hóa

Thị trường tiêu dùng hàng hóa

Thị trường tiêu dùng hàng hóa là thị trường mà trong đó người mua là các cá nhân và những hộ gia đình. Quan trọng là các cá nhân và hộ gia đình này phải mua sản phẩm cho mục đích tiêu dùng của mình. Hàng hóa tiêu dùng là sản phẩm được mua bởi những người tiêu dùng bình thường. Đây là kết quả cuối cùng đạt được cho hoạt động sản xuất và chế tạo.

thị trường tiêu dùng hàng hóa

Đặc trưng của thị trường tiêu dùng hàng hóa

  • Thị trường tiêu dùng bao gồm những người mua sắm hàng hóa nhằm mục đích phục vụ cho cá nhân. Các quyết định mua của những người đó mang tính chất cá nhân. Họ tiêu dùng chỉ vì mục đích hằng ngày, mọi nhu cầu của họ được thay đổi dần theo thời gian.
  • Sự tiến triển trong tiêu dùng hàng hóa và những thay đổi trong cơ cấu tiêu dùng có thể được xem như là những rủi ro. Và thử thách những nỗ lực của các doanh nghiệp.
  • Có quy mô rất lớn, những khách hàng khác nhau về tuổi tác, giới tính, thu nhập, và sở thích. Đã tạo nên một sự phong phú và đa dạng trong việc mua sắm và sử dụng hàng hóa.

Phân biệt tiêu dùng hàng hóa và sản xuất hàng hóa

Trong nền kinh tế hiện nay, hàng dân dụng hay hàng tiêu dùng đều là những mặt hàng hóa tiêu thụ cuối cùng. Được các cá nhân sử dụng trong giao dịch, chứ không phải được dùng trong việc sản xuất những hàng hóa khác. Hàng tiêu dùng hay là hàng dân dụng đều đặc biệt dành cho thị trường đại chúng.

Hàng hóa sản xuất là những mặt hàng đã được xử lý bằng các máy móc. Trái ngược với những nguyên vật liệu, nhưng bao gồm hàng hóa trung gian và hàng hóa tiêu dùng cuối cùng.

Đặc trưng của thị trường tiêu dùng

  • Có qui mô rộng lớn và thường xuyên được gia tăng.
  • Với sự phát triển hiện đại ngày nay, quá trình mở cửa và hội nhập diễn ra nhanh chóng làm cho ước muốn, sở thích, các đặc tính về hành vi, không ngừng biến đổi trên thị trường. 
  • Thị trường tiêu dùng đã tạo nên sự phong phú và đa dạng về nhu cầu và ước muốn của khách hàng. Sức mua và các đặc điểm trong hành vi mua sắm và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng.
  • Sự thay đổi này vừa là cơ hội cho bạn, và cũng vừa là những rủi ro luôn thách thức các nỗ lực của các doanh nghiệp.

thị trường tiêu dùng hàng hóa

Bản chất của thị trường tiêu dùng hàng hóa

Hàng hóa tiêu dùng là những hàng hóa được bán cho người tiêu dùng cho mục đích cá nhân của họ. Có hai loại hàng hóa tiêu dùng chính đó là: hàng tiêu dùng lâu bền, hàng tiêu dùng không.

Hàng tiêu dùng lâu bền là hàng hóa có tuổi thọ cao.

Hàng tiêu dùng không bền được sử dụng dưới ba năm và có tuổi thọ ngắn.

Những doanh nghiệp hiện nay kết hợp sử dụng tư liệu sản xuất, lao động từ những người công nhân và nguyên liệu thô. Để sản xuất ra những mặt hàng tiêu dùng và bán cho khách hàng.

Xem thêm:Thị Trường Cơ Hội Cuối 2019

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản.

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

vwww.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone