sở giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa là một thị trường đặc biệt, tại đó thông qua những người môi giới do sở giao dịch chỉ định. Người ta mua các loại hàng hoá có khối lượng lớn, có tính chất đồng loại, có phẩm chất có thể thay thế được cho nhau.

Sở giao dịch hàng hoá thể hiện tập trung quan hệ cung cầu. Về một mặt hàng trong giao dịch trong một khu vực ở một thời điểm nhất định. Vì thế giá công bố tại sở giao dịch có thể được coi là một tài liệu tham khảo trong việc xác định giá quốc tế.

sở giao dịch hàng hóa

Các loại giao dịch ở sở giao dịch

  • Giao dịch có kỳ hạn

Là giao dịch trong đó giá cả được ấn định vào lúc ký kết hợp đồng. Việc giao hàng và thanh toán đều được tiến hành sau một kỳ hạn. Nhằm mục đích thu được lợi nhuận do chênh lệch giá giữa lúc ký kết hợp đồng.

Trong trường hợp giá cả biến động không đúng như dự đoán. Thì bên dự đoán không đúng có thể đề nghị đối tác hoãn ngày thanh toán đến kỳ hạn sau và trả cho đối tác một khoản tiền bù. Bên mua sẽ trả cho bên bán thì gọi là bù hoãn mua. Còn bên bán trả cho bên mua gọi là bù hoãn bán.

  • Nghiệp vụ tự bảo hiểm:

Đây là một biện pháp kỹ thuật thường được các nhà buôn sử dụng. Nhằm tránh những rủi ro do biến động giá cả. Làm thiệt hại đến số lãi dự tính bằng cách lợi dụng giao dịch khống trong sở giao dịch.

  • Giao dịch giao ngay

Là giao dịch trong đó hàng hoá được giao ngay và trả tiền liền vào lúc ký kết hợp đồng. Giá cả mua bán ở đây gọi là giá giao ngay. Giao dịch này chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ khoảng 9% trong các sở giao dịch.

sở giao dịch hàng hóa

Hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

      Sở giao dịch hàng hóa  được tổ chức thực hiện hoạt động mua bán các loại hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố. Chất lượng, đơn vị đo lường và các tiêu chuẩn khác của hàng hoá phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn.

     Được tổ chức giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung. Trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh bán theo nguyên tắc .Lệnh mua có mức giá cao hơn, lệnh bán có mức giá thấp hơn. Những bên giao dịch hợp đồng có kỳ hạn có thể lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng phương thức thanh toán bù trừ. Qua trung tâm thanh toán vào phiên cuối cùng của giao dịch hợp đồng hoặc giao nhận hàng hoá qua Trung tâm giao nhận hàng hoá.

     Tổ chức, cá nhân không phải là thành viên kinh doanh của sở Giao dịch hàng hóa. Có thể  uỷ thác cho thành viên kinh doanh của sở. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá trên cơ sở hợp đồng uỷ thác giao dịch.

Cách thức tiến hành

Kỹ thuật giao dịch gồm các bước saau:

  • Khách hàng uỷ nhiệm mua hoặc uỷ nhiệm bán cho người môi giới và phải nộp tiền bảo đảm ban đầu. Nội dung giấy uỷ nhiệm được đăng ký vào một quyển sổ riêng và được chuyển đến sở giao dịch.
  • Người môi giới ra đài tròn ký hợp đồng mua hoặc hợp đồng bán. Trong lúc đó trên đài cao của sở giao dịch nhân viên ghi chép ghi lên bảng yết giá cả, số lượng và thời hạn giao hàn
  • Tới thời hạn thanh toán khách hàng trao lại hợp đồng cho người môi giới để nguời này thanh toán tại phòng thanh toán bù trừ.
  • Người môi giới trao hợp đồng cho khách hàng. Khách hàng ký vào phần cuống và trả phần cuống ấy cho người môi giới còn họ giữ lại hợp đồng.

Xem thêm: Kinh tế thị trường hàng hóa

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

www.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone