mỏ rộng thị trường hàng hóa

Mở rộng thị trường hàng hóa

Mở rộng thị trường hàng hàng hóa

Mở rộng thị trường hàng hóa là tổng hợp các cách thức biện pháp của doanh nghiệp để đưa khối lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp đạt mức tối đa. Mở rộng thị trường của doanh nghiệp không chỉ là việc phát triển thêm các thị trường mới. Mà còn tăng thị phần của các sản phẩm ở thị trương hàng hóa.

Đánh giá mức độ mở rộng thị trường hàng hóa

Để đánh giá được mức độ mở rộng thị trường hàng hóa. Ta có thể dựa vào một số chỉ tiêu như xét theo bề rộng là phạm vi địa lý của thị trường, tạo được những khách hàng mới. Mức độ mở rộng thị trường nếu xét theo số tuyệt đối đó là số khu vực thị trường mới khai phá,.Số thị trường thực mới tăng bình quân. Xét theo chiều sâu đó là việc tăng được khối lượng hàng hoá bán ra vào thị trường hiện tại

chỉ tiêu mở rộng thị trường theo chiều rộng chỉ thấy phạm vi mở rộng theo không gian chứ không thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tăng doanh số bán vì vậy phải xét cả chỉ tiêu mở rộng thị trường theo chiều sâu.

mỏ rộng thị trường hàng hóa

Sự cần thiết phải mở rộng thị trường hàng hóa

Mở rộng thị trường là cần thiết trong việc thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước

Đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá để xuất khẩu. Mở rộng thị trường đồng nghĩa với việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Đây cũng là chính sách chung của nhà nước nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ nhằm phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Mở rộng thị trường giúp cho doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình trên thị trường thế giới

Mỗi quốc gia không thể phát triển một cách độc lập riêng rẽ. Mà phải tham gia vào phân công lao động Do đó mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp cọ sát với thế giới bên ngoài có điều kiện để phát triển hoạt động sản xuât kinh doanh của mình. Khẳng định vị thế mới của mình trên trường quốc tế

Mở rộng thị trường là yếu tố tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường

Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế khi mà hàng rào thuế quan được hạ bỏ các doanh nghiệp. Phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Doanh nghiệp không những phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước. Mà còn phải cạnh tranh gay gắt với các công ty bên ngoài.

Mỏ rộng thị trường là tất yếu khách quan nhằm lưu thông hàng hoá gia tăng lợi nhuận

Nền kinh tế thị trường như hiện nay tình hình cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp phải đối đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh do vậy lợi nhuận bị chia sẻ. Để đạt được lợi nhuận cao đồng thời hạn chế được sự cạnh tranh các doanh nghiệp phải vươn đến những thị trường mới.

mở rộng thị trường hàng hóa

Bảo đảm sự thành công cho doanh nghiệp

Hoạt động mở rộng thị trường hàng hóa giúp cho các doanh nghiệp quan tâm đến các vấn đề:

  • Quy mô các thời cơ trên thị trường có thể đạt được một cách thực sự.
  • Sự tồn tại của một thị trường đứng vững được.

Hai nhân tố này sẽ tạo điều kiện xây dựng các dự án sản xuất và tiếp thị có hiệu qủa. Mở rộng thị trường sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vị trí ngày càng ổn định. Nâng cao uy tín sản phẩm của doanh nghiệp và trên cơ sở đó thị trường hiện có mang tính ổn định. 

Xem thêm: Kinh tế thị trường hàng hóa

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

www.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone