lý thuyết cung và cầu

Lý thuyết cung và cầu

Lý thuyết cung và cầu

Bài viết này chúng tôi sẽ khái quát sơ lược về lý thuyết cung và cầu thị trường trong đầu tư hàng hóa. Đầu tư gì kiếm lợi trong bối cảnh hàng hóa là một cơ hội.

Lý thuyết cung và cầu – Khái niệm về Cầu

Cầu là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà tiêu dùng mong muốn. Có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định với giả định các nhân tố khác không đổi.

Cầu thị trường: Là tổng cầu cá nhân ở các mức giá khi cộng lượng cầu cá nhân ở mỗi mức giá. Chúng ta có lượng cầu thị trường tại mỗi mức giá.

Nhu cầu: Là những nguyện vọng sử dụng về hàng hóa / dịch vụ của con người. Sự khan hiếm làm cho hầu hết các nhu cầu không được thỏa mãn.

Cầu cá nhân: Là số lượng hàng hóa / dịch vụ mà một cá nhân mong muốn mua và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau. Trong một thời gian nhất định với giả định các nhân tố khác không đổi.

lý thuyết cung và cầu

Lý thuyết cung và cầu – Khái niệm Cung

Cung là số lượng hàng hóa / dịch vụ mà người bán có khả năng bán và sẵn sàng bán. Tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định với giả định các nhân tố khác không đổi.

Cung thị trường : Bằng tổng cung cá nhân tại các mức giá, nó cho biết lượng hàng hoá dịch vụ. Mà tất cả những người bán trên thị trường có khả năng bán và sẵn sàng bán ở tất cả các mức giá khác nhau. Trong một khoảng thời gian nhất định, giả định các nhân tố khác không đổi.

Cung cá nhân: Lượng hàng hoá dịch vụ mà một cá nhân có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định, giả định các nhân tố khác không đổi.

Thị trường – Khái niệm và phân loại

Khái niệm

Thị trường là tập hợp các điều kiện và thỏa thuận mà thông qua đó người mua và người bán tiến hành sự trao đổi hàng hóa với nhau.

Nên một số thị trường, người ta vẫn trực tiếp gặp nhau để mua, bán hàng hóa. Song ở một số thị trường khác, sự mua bán hàng hóa chỉ diễn ra thông qua những người môi giới. Tại một số thị trường, người mua và người bán mặc cả với nhau về giá cả của từng loại hàng hóa. Nhưng một số thị trường khác lại không co điều này. Dù thực hiện dưới phương thức nào trên thị trường người mua và người bán cũng luôn luôn tác động lẫn nhau. Để xác định giá cả và số lượng hàng hóa được trao đổi

Chức năng của thị trường là trao đổi hàng hóa. Sự trao đổi này chỉ diễn ra được trong những điều kiện cụ thể, thông qua những ràng buộc. Có những điều kiện chung ràng buộc mọi thị trường. Song cũng có những điều kiện riêng chỉ liên quan đến những nhóm thị trường cụ thể.

lý thuyết cung và cầu

Phân loại thị trường

Phân loại thị trường theo nội dung hàng hóa

  • Thị trường các yếu tố sản xuất: Các thị trường đầu vào có thể phân thành thị trường vốn hiện vật ( thiết bị, thị trường đất đai, máy móc,
  • Thị trường hàng hóa tiêu dùng : Các thị trường đầu ra lại có thể phân nhỏ thành vô số thị trường cụ thể như thị trường quần áo, thị trường ô tô, thị trường gạo…

Phân loại thị trường theo không gian kinh tế

  • Thị trường khu vực,
  • Thị trường 50 vùng hay địa phương
  • Thị trường quốc gia.
  • Thị trường thế giới.

Theo cấu trúc thị trường:

  • Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo người mua hay người bán riêng biệt, dù ít, dù nhiều vẫn có khả năng chi phối giá.
  • Thị trường cạnh tranh hoàn hảo người mua hay người bán không có quyền lực chi phối giá cả hàng hóa.

Xem thêm : Giao dịch hàng hóa trong Forex

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản.

Đăng ký: Học viện Forex miễn phí

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2018

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

www.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone