kinh tế thị trường hàng hoa1

Kinh tế thị trường hàng hóa

Kinh tế thị trường hàng hóa

Kinh tế thị trường hàng hóa là nền kinh tế có sự phân công lao động và trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa người này với người khác. Nó trái với nền kinh tế tự cung tự cấp trong đó người ta tự sản xuất sản phẩm và tự tiêu dùng.

kinh tế thị trường hàng hóa

Ưu điểm của kinh tế thị trường hàng hóa

Trong kinh tế thị trường, nếu lượng cầu hàng hóa cao hơn lượng cung. Thì giá cả hàng hóa sẽ tăng lên, mức lợi nhuận cũng tăng khuyến khích người sản xuất tăng lượng cung. Người sản xuất nào có cơ chế sản xuất hiệu quả hơn, thì cũng có tỷ suất lợi nhuận nhiều hơn. Những người sản xuất có cơ chế sản xuất kém hiệu quả sẽ có tỷ suất lợi nhuận thấp. Khả năng mua nguồn lực sản xuất thấp, sức cạnh tranh kém sẽ bị đào thải.

Nhược điểm

Cơ chế phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường có thể dẫn tới bất bình đẳng trong xã hội. Người giàu sẽ sử dụng lợi thế của mình để chiếm hữu ngày nhiều của cải và quyền lực hơn. Trong khi người nghèo sẽ ngày càng nghèo hơn.

Sau một thời gian cạnh tranh, các nhà sản xuất nhỏ lẻ sẽ dần biến mất, chỉ còn lại một số các nhà sản xuất lớn. Kinh tế thị trường sẽ dần biến thành độc quyền chi phối.

Để cơ chế thị trường không phát sinh tiêu cực,.Thì bạn phải thỏa mãn các các điều kiện sau: thị trường phải có cạnh tranh hoàn hảo, thông tin minh bạch, không có các ảnh hưởng ngoại lai, không có đầu cơ. Không có vi phạm đạo đức kinh doanh, không có lách luật. Tuy nhiên, không có nước nào đáp ứng hoàn hảo các điều kiện này. Nên có những trường hợp cơ chế thị trường sẽ không thể phân bổ tối ưu các nguồn lực kinh tế. Thậm chí gây ra khủng hoảng kinh tế, dẫn đến thất bại thị trường.

kinh tế thị trường hàng hoa1

Đặc trưng kinh tế thị trường hàng hóa

  • Là một nền kinh tế đa dạng các hình thức sở hữu. Nhưng khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế.
  • Là nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững và chủ động hội nhập kinh tế thành công.
  • Các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và nhân dân được khuyến khích tham gia vào quá trình phát triển kinh tế.
  • Là một nền kinh tế hỗn hợp, vừa có sự điều tiết của nhà nước. Các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường được tôn trọng, các mạch máu kinh tế và các ngành trọng yếu được nhà nước quản lý. Các thông lệ quốc tế trong quản lý và điều hành kinh tế được vận dụng một cách hợp lý.
  • Việc phân phối được thực hiện chủ yếu theo kết quả lao động và theo hiệu quả kinh tế. Chú trọng phân phối lại qua phúc lợi xã hội. Việc phân bổ các nguồn lực vừa được tiến hành theo hướng nâng cao hiệu quả. Vừa theo hướng giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương.
  • Phát triển kinh tế hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường.

Vai trò của kinh tế thị trường hàng hóa

Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, mối quan hệ giữa mục tiêu tăng cường tự do cá nhân và mục tiêu công bằng xã hội. Gữa đẩy tăng trưởng mạnh kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thị trường hàng hóa có vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn lĩnh vực hoạt động,

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi cá nhân, mỗi đơn vị kinh tế được tự do lựa chọn sản xuất kinh doanh nằm trong khuôn khổ pháp luật quy định.

Xem thêm: Phái sinh hàng hóa

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

www.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone