Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai trong giao dịch hàng hóa

Hợp đồng tương lai trong giao dịch hàng hóa

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia về việc mua và bán một tài sản tại một thời điểm nào đó trong tương lai với giá đã được xác định trước.

Trong lĩnh vực tài chính, hay hàng hóa hợp đồng tương lai là một hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên. Nhằm trao đổi một tài sản cụ thể có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa với giá thỏa thuận trước. Nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể nào đó trong tương lai.

Đa số do giá tương lai thay đổi liên tục nên mức chênh lệch giữa giữa giá đã ấn định trước và giá tương lai mỗi ngày cũng được tính toán lại mỗi ngày. Trung tâm giao dịch sẽ rút tiền trong tài khoản ký quỹ của bên này và chuyển vào tài khoản của bên kia. Sao cho mỗi bên sẽ nhận được khoản lãi hay lỗ thích hợp theo từng ngày. Nếu tài khoản ký quỹ xuống thấp hơn một giá trị nào đó. Thì người ta sẽ yêu cầu chủ sở hữu thêm tiền vào khoản ký quỹ.

Hợp đồng tương lai

Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Phòng ngừa rủi ro

Hợp đồng tương lai đem lại cho những người muốn quản lý rủi ro biến động giá. Có cơ hội chuyển rủi ro của mình sang cho những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro với hy vong tăng thêm lợi nhuận. Quá trình này được gọi là phòng ngừa rủi ro.

Nhưng thực tế việc phòng ngừa rủi ro được thực hiện bằng cách bù trừ rủi ro về giá hiện hữu trên thị trường giao ngay. Thông qua việc giữ một vị thế trái ngược nhưng có giá trị bằng trên thị trường hợp đồng tương lai. Như vậy người phòng ngừa rủi ro sẽ cố định được mức giá. Hay là mức lãi suất mà họ có thể chấp nhận được và hạn chế. Hơn nữa còn có thể loại bỏ những thiệt hại do sự biến động bất lợi về giá.

Đòn bẩy tài chính

Khi tham gia thị trường đầu tư hàng hóa nhà đầu tư có khả năng thu được lợi nhuận rất cao. Chỉ với một số tiền đầu tư lúc ban đầu rất thấp.Một nhà đầu tư muốn mua hay bán hợp đồng tương lai chỉ cần đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Với tính chất là khoản cam kết tài chính đảm bảo thực hiện hợp đồng.

Khi dự đoán của nhà đầu tư về biến động giá của tài sản cơ sở được hiện thực. Nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận cao từ vị thế hợp đồng tương mà họ nắm giữ. Do hiệu ứng ủa khoản tiền ký quỹ, mức sinh lời trên thị trường hàng hóa thường cao hơn nhiều so với mức sinh lời trên thị trường tài sản cơ sở.

Hợp đồng tương lai

Tính thanh khoản cao trong hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh niêm yết và được chuẩn hóa. Căn cứ vào những điều khoản của hợp đồng những hách hàng tham gia vào thị trường. Đều biết được trước một cách rõ ràng họ có thể mua hoặc bán những gì. Vào thời điểm nào trong tương lai và giao dịch sẽ được thức cụ thể như thế nào.

Với tính chất nhất quán của hàng hóa các nhà đầu tư tham gia vào thị trường có thể mở và đóng vị thế khi muốn dễ dàng. Vì vậy làm cho thị trường hợp đồng tương lai có tính thanh khoản rất cao. Và biến nó thành công cụ thuận lợi cho chính nhà đầu tư. Để sử dụng tùy vào những mục đích khác nhau.

Xem thêm: Hàng hóa phái sinh

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản.

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

vwww.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone