Hành vi lựa chọn của người tiêu dùng

Mô hình tổng quát về cung-cầu mà chúng ta đã nghiên cứu đưa ra một khuôn mẫu đơn giản về sự vận hành của một thị trường. Nó cho chúng ta biết cách thức theo đó giá cả thị trường được hình thành và vận động thông qua sự tương...

098 773 2228

Zalo
Phone