thị trường phái sinh hàng hóa

Thị trường phái sinh hàng hóa

Thị trường phái sinh hàng hóa

Trong thị trường hàng hóa có các loại hàng hóa, dịch vụ được giao dịch hằng ngày, đó là hoạt động mua bán tài sản, nhưng thị trường phái sinh hàng hóa thay vì mua bán tài sản thông thường. Các nhà đầu tư sẽ giao thương các quyền, các hợp đồng. Các nghĩa vụ được chuyển nhượng quyền sở hữu từ người này sang người khác.

thị trường phái sinh hàng hóa

Ưu điểm thị trường phái sinh hàng hóa

Thị trường phái sinh hàng hóa được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi tính hấp dẫn của nó. Những ưu điểm dưới đây sẽ là nền tảng để các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác:

  • Thu lợi nhuận nếu giá trị của tài sản cơ sở di chuyển theo cách nhà đầu tư mong đợi.
  • Chuyển phân bổ tài sản giữa các tài sản khác nhau, không làm ảnh hưởng đến tài sản cơ sở.
  • Có được sự tiếp xúc với tài sản cơ sở khi không thể trao đổi bằng dạng tài sản cơ sở đó.
  • Tạo khả năng tùy chọn trong đó giá trị của phái sinh liên kết với một điều kiện cụ thể.
  • Phòng hộ hoặc giảm nhẹ rủi ro trong các tài sản cơ sở. Bằng cách tham gia một hợp đồng phái sinh mà giá trị của nó di chuyển theo hướng ngược lại với vị thế tài sản cơ sở của nó và triệt tiêu một phần hoặc toàn bộ rủi ro này.
  • Cung cấp đòn bẩy tạo ra một sự khác biệt lớn trong giá trị của phái sinh.

Thị trường phái sinh hàng hóa dành cho những ai

Thị trường phái sinh hàng hóa dành cho những đối tương sau:

  • Các cá nhân, tổ chức không có ý định giao dịch tài sản cơ sở. Nhưng lại muốn lợi tận dụng sự biến động về giá của tài sản cơ sở để thu về lợi nhuận ngắn hạn.
  • Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giao dịch thực sự tài sản cơ sở. Sử dụng chứng khoán phái sinh để phòng hộ rủi ro liên quan đến biến động giá của tài sản.
  • Các cá nhân, tổ chức tham gia mua và bán đồng thời một hoặc nhiều loại chứng khoán phái sinh. Mục đích của nhà đầu tư hạn chế chênh lệch giá là tận dụng sự chênh lệnh giá giữa các CKPS để thu về lợi nhuận khi rủi ro.

thị trường phái sinh hàng hoá

Các hình thức phổ biến của phái sinh

Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận pháp lý giữa bên mua và bên bán tương tự như hợp đồng tương lai.

Điểm khác biệt so với hợp đồng tương lai đó là trong giao dịch hợp đồng quyền chọn. Một bên sẽ có quyền yêu cầu thực hiện và bên kia có nghĩa vụ phải mua hoặc bán một lượng hàng hóa. Hoặc công cụ tài chính cơ sở tại một mức giá xác định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa hai bên về việc mua và bán một loại tài sản với giá được xác định trước vào một thời điểm xác định trong tương lai.

Hợp đồng tương lai

Khác với hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai đã được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch tại thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán). Người giao dịch hợp đồng tương lai bị yêu cầu ký quỹ.

Xem thêm: Phái sinh hàng hóa

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

www.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone