thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa là gì?

Thị trường là một phạm trù của kinh tế hàng hóa. Thị trường được nhiều nhà kinh tế định nghĩa khác nhau. Có người coi thị trường là cái chợ, là nơi mua bán hàng hóa. Có nhà kinh tế lại quan niệm thị trường và lĩnh vực trao đổi mà ở đó người mua và người bán cạnh tranh với nhau để xác định giá cả hàng hóa và dịch vụ. Hoặc có thể nói đơn giản hơn thị trường là tổng hợp các số cộng của người mua về một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ.

thị trường hàng hóa

Các yếu tố thị trong trường hàng hóa

Các yếu tố của thị trường bao gồm: cung, cầu và giá cả thị trường.

Tổng hợp các nguồn cung ứng sản phẩm cho khách hàng trên thị trường tạo nên cung hàng hóa.

Tổng hợp các nhu cầu của khách hàng tạo nên cầu về hàng hóa.

Sự tương tác giữa cung và cầu. Tương tác giữa người mua và người mua, người bán với người bán và người bán với người mua từ đó hình thành giá cả thị trường. Giá cả thị trường là một đại lượng biến động do sự tương tác của cung và cầu. Trên thị trường của một loại hàng hóa, ở địa điểm và thời điểm cụ thể.

Các quy luật của thị trường

Quy luật cung cầu.

Cung cầu hàng hóa dịch vụ không tồn tại độc lập, riêng rẽ. Mà thường xuyên tác động qua lại với nhau trên cùng một thời gian cụ thể. Trong thị trường, quan hệ cung cầu là quan hệ bản chất.Thường xuyên lặp đi lặp lại, khi tăng, khi giảm tạo thành quy luật trên thị trường. Khi cung và cầu gặp nhau, giá cả thị trường được xác lập.

Quy luật giá trị:

Đây là quy luật kinh tế của kinh tế hàng hóa. Khi nào còn sản xuất và lưu thông hàng hóa thì quy luật giá trị còn phát huy tác dụng. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị lao động. Việc tính toán chi phí sản xuất và lưu thông bằng giá trị là cần thiết bởi đòi hỏi của thị trường, của xã hội. Với nguồn lực có hạn phải sản xuất được nhiều của cải vật chất cho xã hội nhất.

thị trường hàng hóa

Phân loại thị trường hàng hóa.

Căn cứ vào nguồn sản xuất ra hàng hóa

Thị trường hàng công nghiệp.

Thị trường hàng công nghiệp bao gồm những sản phẩm hàng hóa do các xí nghiệp khai thác, chế biến và sản xuất ra.

Công nghiệp khai thác tạo ra sản phẩm chính là nguyên liệu. Nguyên liệu trải qua một vài công đoạn chế biến thì thành vật liệu. Công nghiệp chế biến tạo ra các vật liệu thành các sản phẩm hàng công nghiệp. Đó được coi là các loại hàng hóa có tính chất kỹ thuật cao, trung bình hoặc thông thường. Nhìn chung thì các loại hàng hóa này có hàm lượng kỹ thuật khác nhau và thường là vật chất.

Căn cứ vào công dụng của hàng hóa

Thị trường hàng tư liệu sản xuất.

Đây là những sản phẩm dùng để sản xuất. Thuộc về hàng tư liệu sản xuất có: các loại máy móc, thiết bị… các loại vật liệu, các loại nhiên liệu, các loại hóa chất, các loại dụng cụ, phụ tùng… Người ta con gọi đó thị là thị trường hàng tư liệu sản xuất. Đây là thị trường yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Đầu tư hàng hóa 2020

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản.

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

vwww.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone