phái sinh hàng hóa

Phái sinh hàng hóa

Phái sinh hàng hóa

Phái sinh hang hóa là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện. Theo đó các khoản thanh toán được thực hiện giữa các bên. Các tài sản cơ sở phổ biến nhất bao gồm các loại hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất và tiền tệ.

phái sinh hàng hóa

Mục đích ra đời của phái sinh

  • Hàng hóa phái sinh ra đời nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư tìm kiếm nhiều lới nhuận từ sự chênh lệch giá hàng hóa
  • Đây cũng là công cụ giúp cho các doanh nghiệp mua bán hàng hóa có thể cân bằng đối ứng trạng thái mua một số lượng lớn hàng hóa.
  • Với giao dịch bán trước sản phẩm mình sản xuất với thời hạn giao hàng là một thời điểm định trước trong tương lại.
  • Giúp người nông dân chủ động được giá bán sản phẩm với giá cao và định được mức lợi nhuận sẽ có được trong tương lai.
  • Nếu giá biến động đi xuống thì người nông dân vân giữ được mức lợi nhuận định trước. Và yên tâm sản xuất sản phẩm để đem lại năng suất cao. Mà không phải bận tâm về được mùa mất giá và được giá mất mùa.

phái sinh hàng hóa

Những loại phái sinh hàng hóa

Giao dịch hoán đổi giá cả hàng hóa

Giao dịch hoán đổi giá cả hàng hóa là giao dịch trong đó mỗi bên giao kết hợp đồng thực hiện trao đổi cho nhau. Số tiền dựa trên các mức giá thả nổi hoặc cố định của một khối lượng hàng hóa nhất định trong kỳ thanh toán. Trong giao dịch hoán đổi giá cả hàng hóa, một bên thực hiện thanh toán theo mức giá cố định cho bên kia và ngược lại bên kia thanh toán theo mức giá thả nổi cho bên này.

Giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa

Đây là một thỏa thuận về quyền được mua hay bán một số lượng hàng hóa cơ sở tại một mức giá. Và trong một khoảng thời gian xác định trước. Các yếu tố của giao dịch quyền chọn hàng hóa như loại hàng hóa, khối lượng giao dịch, tháng đến hạn. Được chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.

Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa

Là giao dịch trong đó khách hàng thực hiện mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa. Tại mức giá xác định và việc chuyển giao được thực hiện trong tương lai. Các yếu tố của giao dịch như khối lượng, mức giá, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn hàng hóa. D9ược các sở giao dịch hàng hóa quy định.

Xem thêm: Thị trường phái sinh hàng hóa

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

www.forex.edu

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone